Monthly Archives: July 2023

10 กลุ่มเฟสบุ๊ค แชร์ไลฟ์สด หมวดพระเครื่อง

กลุ่มในเฟส คือที่ที่เฟสบุ๊คสร้างขึ้นมาเพื่อรวมคนที่สนใจในด้านเดียวกัน ซึ่งกลุ่มเฟสมีเยอะมากๆ และพี่มาร์คก็ได้ให้ความสำคัญกับ Community นี้มากๆ โดยการปรับอัลกอรึทึ่ม ให้ขึ้น feed บ่อยขึ้น และหัวข้อกลุ่มที่ทีมงานรวบรวมมา เป็นกลุ่มในหมวดพระเครื่อง พร้อมทั้งแนบลิงค์ให้ทุกท่านเข้าไปกดติดตามกันได้เลย